CLEAMEN ECO 146 - ČISTIČ a LEŠTIČ 1L

Neohodnotené
 

Šetrný čistiaci prostriedok na podlahy s leskom.

Dostupnosť Skladom
3,60 €
3 € bez DPH
   
Kód tovaru 219
Značka Cormen
Kategória EKOLOGICKÉ VÝROBKY
 

Na lesklé povrchy. Využíva poznatky z kombinácie aktívnych látok a ochranných polymérov. Tento typ polymérov je výsledkom posledného vývoja týchto látok. Ich vlastnosti unikátnym spôsobom kombinujú vysokú mechanickú odolnosť proti oderu, zvýšenú chemickú rezistenciu proti niektorým látkam a samozrejme výnimočnú biologickú odbúrateľnosť. V každej praxi zabraňuje prenikaniu špiny do vnútra čistených povrchov a podstatným spôsobom uľahčuje každé ďalšie čistenie.

Je určený najmä na povrchy náchylné k poškodeniu, ako sú žuly, leštený mramor, prírodný a umelý kameň. Je vhodný aj na plasty, laminátové povrchy, leštený nerez a iné kovy.

Obsahuje veľmi jemné a neutrálne tenzidy, ktoré účinne odstránia aj odolné nečistoty. Pri použití na plasty je potrebné povrch dôkladne opláchnuť čistou vodou.

Nebezpečné vlastnosti

 

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.  Používajte ochranné okuliare/štít.

 

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje P33 - Zmes prírodných a syntetických vonných látok. Môže vyvolať alergickú reakciu.

 

Pokyny pre skladovanie:
> 5 °C < 25 °C. Chrániť pred mrazom. Nádrž držať nepriedušne uzavretú.
Uzáver: push pull, dávkovací uzáver, dávkovacia pumpička

 

1 L

Hmotnosť 1,060 kg

Hmotnosť 1.06 kg