CLEAMEN 145 DEEPON - NEPENIVÝ, STROJNÉ POD. 5L

Neohodnotené
 

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na umývanie podláh z rôznych materiálov.

Dostupnosť Skladom
19,90 €
16,58 € bez DPH
   
Kód tovaru 217
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na umývanie podláh z rôznych materiálov.

Koncentrovaný nepenivý prostriedok určený na riedenie a priemyselné čistenie všetkých tvrdých podlahových plôch odolných vode a alkáliám ako sú PVC, linoleá (vrátane voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy, terasa, tehelne a betónové povrchy vrátane liatych podláh, gumové podlahy, športové podlahy hál, lakované parkety i palubovky.

Prostriedok vyniká mimoriadnou toleranciou k povrchom a 100% biologickou odbúrateľnosťou. Nepoužívať na podlahy zo surového nenalakovaného dreva. Roztok zriedený podľa miery znečistenia aplikujte na povrch podlahovým automatom alebo kotúčovým strojom s padom alebo kefou podľa typu povrchu. Prostriedok je možné použiť i na ručné čistenie mopom. Odporúčame periodicky umyť čistou vodou. Prostriedok je možné používať aj v objektoch s biologickou čistiarňou odpadových vôd.

Nebezpečné vlastnosti

NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít. Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TEXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

 5 l

Hmotnosť 5 kg

Hmotnosť 5 kg