CLEAMEN 250 - RUČ.UMÝVANIE RIADU, KON.

Neohodnotené
 

Prostriedok na ručné umývanie riadu (koncentrát).

od 3,50 €
od 2,92 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 229 • Hmotnosť/Objem: 1 l Objednané 3,50 €
2,92 € bez DPH
   
Kód tovaru 230 • Hmotnosť/Objem: 5 l Skladom 14,50 €
12,08 € bez DPH
   
 

Prostriedok na ručné umývanie riadu, koncentrát.

Tekutý neutrálny koncentrovaný čistiaci prostriedok určený k profesionálnemu ručnému umývaniu riadu a na odmasťovanie všetkých povrchov. Vyznačuje sa vôňou sicílskych pomarančov a ekvádorských banánov. Používa sa vo veľkých predovšetkým stravovacích prevádzkach. Dávkujte 10 ml do 10 l vody. Prostriedok bol podrobený tanierovým testom s výbornými výsledkami. Je veľmi účinný proti mastnote a zaschnutým zvyškom jedla. Dokonale umýva všetky druhy materiálov - porcelán, keramiku, sklo, plasty a podobne. Prostriedok je možné používať aj na umývanie drevených kráj. dosiek, smaltovaného a nerezového riadu. Je spoľahlivý aj pri umývaní čierneho riadu. 

Bezpečnostné upozornenie:

Nebezpečenstvo. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné pokyny:

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.

 

 

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Obsahuje P42 - Zmes prírodných a syntetických vonných látok. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pokyny pre skladovanie:

>5 °C <25 °C. Chrániť pred mrazom. Nádrž držať nepriedušne uzavretú.

1 l     Hmotnosť 1 kg

5 l     Hmotnosť 5 kg