CLEAMEN 260 - REŠTAURAČNÉ SKLO 1L

Neohodnotené
 

Prostriedok na umývanie pivného a reštauračného skla. Vhodný na ručné i strojné umývanie (koncentrát).

Dostupnosť Skladom
5,80 €
4,83 € bez DPH
   
Kód tovaru 232
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Koncentrovaný prostriedok, určený na riedenie, pre umývanie pivného a reštauračného skla. Vhodný na ručné i strojné umývanie.

Po umytí pivných pohárov prípravkom CLEAMEN 260 reštauračné sklo zostáva na pive dlhšie pena. Obrovskou výhodou je neutrálne pH, ktoré zaisťuje dermálnu toleranciu pri ručnej práci v roztoku. Naviac vďaka receptúre, ktorá neobsahuje agresívne odmasťovadlá, nepoškodzuje sklo pri dlhodobom strojnom umývaní. Vhodný i pre umývanie akýchkoľvek pevných plôch oplachovou metódou. Odporúčame na umývanie krištáľových lámp a lustrov.

Prípravok nalejte v odporúčanom pomere do vody, v ktorej umývate reštauračné sklo alebo v pomernom množstve dávkujte priamo do umývačiek alebo na ich dávkovacie zariadenia. Po umytí opláchnite prúdom čistej vody.

 

Miera znečistenia

1

2

3

10 litrov

30

40

50

pH roztoku

7,8

7,9

8,0


Dávkovanie a riedenie v ml

Po zriedení výrobku na menej ako 30% roztoku, prípravok už nespadá do klasifikácie nebezpečných chemických látok.

Údaje o nebezpečnosti:

Nebezpečenstvo. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranné okuliare.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 l

Hmotnosť 1 kg

 

Hmotnosť 1 kg