Cleamen 410 na kúpelne s leskom

2 hodnotenia
 
od 4,80 €
od 4 € bez DPH
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
Zvoľte variant
Kód tovaru 241 • Hmotnosť/Objem: 1 l Skladom 4,80 €
4 € bez DPH
   
Kód tovaru 242 • Hmotnosť/Objem: 5 l Skladom 17,90 €
14,92 € bez DPH
   
 

Čistiaci prostriedok na kúpelne s rozprašovačom. Koncentrovaný prostriedok určený na priame použitie v rámci umývania sanitárnych a umyvárenských plôch ako sú obklady, umývadlá, vany, sprchové kúty, batérie, vnútorné časti toaletných mís atď. Prípravok ľahko odstraňuje škvrny a nánosy vodného kameňa a vzhľadom ku svojej hydrofóbnej prísade zanecháva povrch vysoko lesklý a spomaľuje opätovné znečistenie povrchu. Jeho inovovaná receptúra a kvalita nových vstupných surovín zaisťujú vysoký účinok a lesk, prípravok príjemne vonia. Nie je vhodný na povrchy, ktoré nemajú odolnosť proti kyselinám. Roztok aplikujeme rozprašovačom. Prípravok po chvíli pôsobenia umyte čistou vodou a povrch preleštite. Pre lepšiu variabilitu pri upratovaní odporúčame použiť mobil set s rozprašovačom a fľašou na opasku. Na väčšie plochy odporúčame tlakový rozprašovač. V prípade menších znečistení či upratovaní je možno prípravok riediť v pomere 1:1 s vodou.

Nebezpečné vlastnosti

 

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou.

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 l     Hmotnosť 1 kg

5 l     Hmotnosť 5,43 kg