CLEAMEN 451 - ODVÁPŇOVAČ NA NEREZ 6 KG

Neohodnotené
 
Dostupnosť Vypredané
45 €
37,50 € bez DPH
   
Kód tovaru 247
Značka Cormen
Kategória ČISTIACE PROSTRIEDKY
 

Koncentrovaný gélový prostriedok určený na odvápňovanie nerezových plôch ako sú umývačky riadu, práčky, varné kanvice, varné nádoby a naparovače, nerezové plochy v kuchyniach, sprchách, bazénoch a balneocentrách a kúpeľoch.

Odvápňovač bez zbytku likviduje problémové nánosy a zanecháva tieto plochy čisté a vzhľadom k tomu, že obsahuje antikorózne látky, tak nenarúša povrchy. Nepoužívať na vápencové povrchy ( napr. teraco, mramor, travertín, pieskovec), lesklý a umelý kameň, lesklú dlažbu, drevo, laminát a materiály neodolné voči kyselinám.

Použitie:

Na odvápňovanie umývačiek riadu, práčiek atď. Do prístroja zrieďte prípravok podľa návodu s vodou (2 litre na priemernú umývačku), nechajte prejsť umývacím procesom s dôkladným oplachom. Veľké plochy: Aplikujte gélový odvápňovač v pomere 50 ml do 1 litra priamo na povrch a nechajte pôsobiť cca 30 minút, potom dobre opláchnite a osušte.

Malé predmety:

Ponorte do kúpeľa v pomere 50 ml do 1 litra, nechajte chvíľu pôsobiť a mechanicky pomocou kefy alebo páda odstráňte vzniknuté nánosy a škvrny. Predmety potom dobre niekoľkokrát opláchnite čistou vodou a osušte.

 

Miera znečistenia

1

2

3

1 liter

50

100

150

pH roztoku

2,3

2,3

2


Dávkovanie a riedenie v ml

Pokyny pre skladovanie:
> 5 °C < 25 °C. Chrániť pred mrazom.

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Škodlivý pri použití. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Uchovajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

5 l

Hmotnosť 5kg

Hmotnosť 5 kg