Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vašej platbe FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Predávajúci:   REMPIK, s. r. o.               Adresa predávajúceho:  Kornela Mahra 7882/6, 91708 Trnava

E-shop predávajúceho:           www.rempik.sk

E-mail predávajúceho:            obchod@rempik.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar:  

 

 

 

Číslo objednávky:                                           Dátum objednania / dátum prijatia:

   

 

Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

 

Adresa spotrebiteľa:

 

 

E-mail spotrebiteľa:

 

 

Nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie

 

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu:

 

 

Ak nevyplníte, bude Vám platba vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe

 

Podpis:                                                                        Dátum:

(iba ak odosielate v tlačenej podobe)

 

 

 

Poučenie: Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Vyplnený formulár nám odošlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne na hore uvedenú adresu. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe alebo na číslo účtu, ktoré ste uviedli v tomto formulári (podľa Vašej voľby).