CLEAMEN 230 – STROJNÉ UMÝVANIE RIADU 6 KG

Neohodnotené
 

CLEAMEN 230 strojné umývanie riadu.

Dostupnosť Skladom
25,60 €
21,33 € bez DPH
   
Kód tovaru 223
Značka Cormen
Kategória Kuchyňa
 

Tekutý, bezfosfátový, vysoko koncentrovaný, umývací prostriedok, určený na všetky typy profesionálnych umývačiek riadu a skla. Výrobok je nutné používať vždy v kombinácii s Cleamenom 231 strojný oplach riadu.

Nepoužívať na riad z farebných kovov a hliníka.

Použitie:

Pre strojné umývanie s automatickým dávkovaním zrieďte dávkovacie čerpadlo podľa nameranej tvrdosti vody v rozmedzí 0,5 – 4 g/liter vody.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Používajte dôsledne ochranné prostriedky ako ochranné okuliare a gumené rukavice.

NEBEZPEČENSTVO. Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

Uchovajte iba v pôvodnom balení. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štít.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

PRI STYKU S KOŽOU (s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo sa osprchujte.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. 

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Hmotnosť 6 kg

Hmotnosť 6 kg