CLEAMEN 110 - SKLENENÉ PLOCHY 1L

Neohodnotené
 

Prostriedok na čistenie okien a sklenených plôch s rozprašovačom.

Dostupnosť Skladom
3,70 €
3,08 € bez DPH
   
Kód tovaru 205
Značka Cormen
Kategória OKNÁ, ZRKADLÁ, HLADKÉ PLOCHY
 

Koncentrovaný prostriedok, určený na riedenie alebo priame použitie. Parfumovaný.

Neriedený sa používa pri silnom znečistení a je nutné plochy dobre umyť čistou vodou.

Je určený najmä na umývanie okien, sklenených výplní dverí, vitrín, na zrkadlá a sklenené dosky stolov.

Má výborné čistiace, odmasťovacie a leštiace vlastnosti.

Možno ho použiť i na utieranie vysokolesklých podlahových plôch pre zanechanie povrchu bez šmúh.

Prípravok je veľmi príjemne parfumovaný ovocnou vôňou.

Dlhodobo sa nedoporučuje na čistenie LCD obrazoviek.

Nebezpečné vlastnosti

H225 – Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 L

Hmotnosť: 1 kg

 

Hmotnosť 1 kg