CLEAMEN 112 - NA OKNÁ A RÁMY 1L

Neohodnotené
 

Čistiaci prostriedok na umývanie okien, rámov a zrkadiel. Koncentrovaný.

Dostupnosť Objednané
3,70 €
3,08 € bez DPH
   
Kód tovaru 207
Značka Cormen
Kategória OKNÁ, ZRKADLÁ, HLADKÉ PLOCHY
 

Univerzálny prostriedok je určený na umývanie okien, rámov a zrkadiel mokrou metódou. Je vhodný na lesklé povrchy, lakované drevo i na plastové plochy. Má dobré čistiace, odmasťovacie a leštiace vlastnosti. Je príjemne parfumovaný.

Používa sa zriedený. Do vedra sa dávkuje množstvo podľa sily znečistenia (30, 60 alebo 120 ml na 10 L roztoku).

Na čistené plochy sa nanáša pomocou rozmývača namočeného v roztoku, špongie alebo handry. Nechá sa krátku chvíľu pôsobiť. Potom sa zotrie do sucha stierkou alebo utierkou s obsahom bavlny alebo viskózy.

Usadené nečistoty odstráňte pomocou mäkkého padu, na plastové predmety použite biely pad.

Nebezpečné vlastnosti

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné okuliare/štít.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypláchnite vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte  ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P301+P330+P331 – PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

1 L

Hmotnosť 1 kg

Hmotnosť 1 kg