Tip Zväčšiť
  • 1 z 2
 

PARFUM GA, PROFESSIONAL, KONCENTRÁT 0,5L

9 hodnotení
 

Parfum do čistiacich prostriedkov, neutralizuje nepríjemné pachy v reštauráciách, chodbách, toaletách a fajčiarskych priestoroch.

Dostupnosť Skladom
6,30 €
5,25 € bez DPH
   
Kód tovaru 100
Značka Torbia
Kategória PREVOŇANIE
 

GA 10 - parfumový koncentrát

Pridáva sa do vody s čistiacim prostriedkom, neutralizuje nepríjemné pachy v reštauráciách, chodbách, toaletách a fajčiarskych priestoroch.

Krásne prevonia celý priestor.

Parametre

Objem / Balenie

 0,5 l 

pH

7

Riedenie

15-75 ml / 8 l

 

Nebezpečenstvo:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovajte mimo dosahu detí.

P210 Uchovajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Nefajčite.

Pozor! Veľmi horľavá kvapalina a pary. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy.

Hmotnosť 500 g

Hmotnosť 0.5 kg